Historiek

2016-2017
November 2016

De tweede solidariteistquiz is een groot succes.

Februari 2017

Voor de laatste maal wordt een kaarting georganiseerd.

De themadag ‘Leger’ kent een groot succes.

Maart 2017

Klas 6 Ha behaalt met hun virtueel bedrijf goud op de Cofeb-beurs.

Alle leerlingen krijgen tijdens de culturele dag een cultuurbad.

Het schoolbestuur koopt een nieuwe loods met een oppervlakte van 1820 m² aan.

De afdeling elektriciteit neemt er zijn intrek.

April 2017

In de boterhallen wordt een quiz georganiseerd tvv ons bouwkamp naar Nepal.

De lesmarathon brengt €700 op voor het goede doel.

Mei 2017

Zara Cottry en Ward Dejonckheere uit het 6de jaar elektrische installatietechnieken behalen met hun eindwerk ‘Meetstation om de drukte in de treinen te monitoren’ de eerste prijs in de BERT-wedstrijd (Belgian Railways Competention for Technicus).

Leerlingen en personeelsleden schitteren in CC Kruispunt tijdens het schooltoneel ‘Focus’. De tekst en de regie komt van leerkracht Xandrien Depickere.

De eerste graad trekt naar Disneyland.

Juni 2017

Onze school krijgt een uitmuntend rapport van de GOK-inspectie.

2017-2018
September 2017

Op 1 september start de nieuwe studierichting 7de specialisatiejaar Se-n-Se (Secundair na Secundair) Industriële onderhoudstechnieken.

Het duaal leren wordt als proefproject ingevoerd in het 5de jaar Lassen-constructie. Deze leerlingen volgen per week 20 uur les op de werkplek.

Het nieuwe schooljaar start onder het pastorale thema ‘Kijk eens door een andere bril’.

Het schoolkrantje ‘Contact’ wordt niet meer uitgegeven. De informatie wordt wekelijks verspreid via een digitale nieuwsbrief en via de sociale media.

Alle leerlingen van het 3de jaar tso en het 3de jaar onthaal en retail stappen in het laptopproject.

Oktober 2017

De nieuwe bisschop Lode Aerts gaat in gesprek met onze leerlingen.

November 2017

De afdelingen elektriciteit en metaal maken originele kerstverlichting voor de gemeente Woumen.

Januari 2018

De namen Vrij Technisch Instituut en St.-Aloysiuscollege verdwijen. De gemeenschappelijke naam wordt ’t Saam campus Cardijn & Aloysius.

Februari 2018

De 15de editie van de schoolfuif Eskimoon in de Boterhallen van Diksmuide kent een recordopkomst.

Tijdens de krokusvakantie trekken de leerlingen van de eerste en de tweede graad op skireis.

Maart 2018

De school krijgt subsidies van de provincie voor het vergroeningsproject. Zo’n 200 bomen en struiken worden gepland.

Drie leerlingen uit de studierichting industriële wetenschappen gaan door in de Wiskundeolympiade.

April 2018

Leerlingen en personeelsleden tonen hun talent tijdens het spektakel ‘Vti’s got talent’.

’t Saam campus Cardijn behaalt een finaleplaats in de MNM-wedstrijd ‘De strafste school’. Tom De Cock en Nora Gharib leggen een weg af doorheen “ ’t Saam airport”.

Mei 2018

Het nieuwe sanitair blok op de speelplaats wordt in gebruik genomen.

Tijdens de open dag organiseert de afdeling Onthaal en retail een treffende modeshow.

Het schooljaar wordt afgesloten met een muziekfestival op school ‘Todayland’

2018-2019
September 2018

1 september : de start van het 60ste schooljaar!

De leerlingen worden ontvangen in retro stijl.

Als pastoraal thema wordt gekozen ‘Stap je mee?’.

De leerlingen van het 6de jaar tso en 7de jaar bso trekken op buitenlandse studiereis naar Bulgarije, Berlijn, Verona, Barcelona.

Stadsdichter Maarten Inghels maakt een rondvaart met een vlot op de Ijzer. Het vlot werd gemaakt door de leerlingen van de houtbewerking.

De leerlingen van het 5de jaar Lassen-constructie en het 5de jaar Elektrische installaties krijgen de kans om het traject duaal leren te volgen.

Oktober 2018

Op de GMV-dag worden activiteiten georganiseerd rond gezondheid – milieu en veiligheid.

In het kader van het vergroeningsproject wordt een poel en een buitenklas aangelegd.

November 2018

Voor het eerst wordt een gemeenschappelijke viering voor de overleden leerlingen van ’t Saam campus Cardijn & Aloysius georganiseerd in de decanale kerk van Diksmuide.

De derde solidariteitsquiz is een groot succes.

December 2018

De afdeling elektriciteit maakt sfeervolle kerstverlichting voor de actie Woumen-Kerstdorp.

Februari 2019

Op 1 februari 2019 telt onze school 800 leerlingen. Het grootste aantal ooit !

De Eskimoonfuif wordt een vaste waarde in de regio. Er waren 1000 aanwezigen !

In de houtafdeling komt een nieuwe 3-assen gestuurde formaatzaag.

De ouderraad organiseert voor de eerste maal een gezond ontbijt.

De ouderavond voor de kandidaat-leerlingen van het eerste jaar gaat voor de eerste maal door in CC Kruispunt.

Maart 2019

De oud-personeelsleden hebben een gezellig ontmoetingsmoment in Het Jagershof te Woumen.

De leerlingen van het 6de jaar Marketing en Ondernemende behalen de tweede prijs op de Belfair-beurs in Brussel.

Onze school maakt een doorlichting mee. 7 inspecteurs zijn een hele week op school aanwezig en beoordelen de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school krijgt een gunstig advies.

April 2019

De nieuwe lerarenkamer wordt in gebruik genomen.

Mei 2019

Voor de eerste maal wordt een bezinningsweekend op vrijwillige basis georganiseerd met als thema ‘Weg is weg’.

Leerkrachten Tobias Noë en Jarryd Spiesschaert organiseren het schooltoneel ‘De Roze Ridder’.

De leerlingen van het 5de jaar nemen deel aan de lesmarathon. De opbrengst wordt geschonken aan ‘Duin en Polder’.

Op de vooravond van de open dag wordt campusoverstijgend een infoavond georganiseerd voor de kandidaat-leerlingen van het eerste jaar.

Juni 2019

Leerlingenbegeleider Eddy Decaestecker gaat met pensioen.

Juli 2019

70 leerlingen ui de eerste graad trekken op schoolkamp naar ‘De Rokken’ in Roeselare.

2019 - 2020
September 2019

Op 1 september zijn er 765 leerlingen op school.

De nieuwe eerste graad wordt georganiseerd over de campussen heen.

Naast 27u algemene vorming kiezen de leerlingen volgens hun interesses twee pakketten van 2 u.

Sofie Descamps wordt de directeur van de eerste graad over de beide campussen.

Alle leerlingen in het eerste jaar werken met een eigen pendevice.

De nieuwe studierichting IT & netwerken gaat van start.

November 2019

De solidariteitsquiz wordt georganiseerd in Salons Saint Germain.

Het huursubsidiedossier voor de bouw van een nieuwe school wordt goedgekeurd.

Januari 2020

De leerlingen van het zesde jaar organiseren drie themadagen nav hun laatste 100 dagen.

Februari 2020

30 leerlingen nemen deel aan het bezinningsweekend op vrijwillige basis .

De Eskimoonfuif gaat voor het eerst niet door in de Boterhallen maar in de loods Lootens.

De oud-personeelsleden komen samen in Salons Notredame te Beerst.

Maart 2020

Als gevolg van de corona pandemie sluit de school haar deuren op maandag 18 maart. De leerlingen krijgen nu afstandsonderwijs. Alle parascolaire activiteiten worden geannuleerd.

De digitalisering gaat met grote sprongen voorwaarts. Werken in teams of met One Note, het volgen van een Webinar… wordt een dagelijkse gewoonte.

Aan de voorgevel van het voorgebouw wordt zonwerende folie gehangen. De inkom van blok A wordt verfraaid met het logo, de baseline en het opvoedingsproject van de school.

Mei 2020

Op 15 mei wordt de school terug opgestart. De school wordt opgesplitst in vier bubbels. De leerlingen van het tweede, vierde en zesde jaar mogen gespreid over de week gedurende twee dagen naar school. De leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar komen nog drie maal één dag naar school.

Er worden examens ingericht voor de leerlingen van het tweede, vierde en zesde jaar.

Juni 2020

Voor het eerst in de geschiedenis van onze school wordt de opendeurdag geannuleerd.

De geïnteresseerde ouders en kandidaat-leerlingen kunnen via online inschrijven een afspraak maken voor een rondleiding op school.

De ouderraad neemt afscheid van haat voorzitter Sonja Calie.

Juli 2021

Het schooljaar eindigt pas op vrijdag 3 juli.

Op donderdag 2 juli wordt de proclamatie coronaveilig georganiseerd op de speelplaats. De leerkrachten en de directie zijn voor deze plechtige gelegenheid uitgedost in een professor toga en hoed.

Leerkracht Jonny Dekeyser, leerkracht wiskunde, gaat met pensioen.

Op 4 juli wordt ter vervanging van het traditionele schoolkamp een coronaveilig schooldagkamp georganiseerd.

2020-2021
September 2020

Op 1 september starten over de campussen heen 235 leerlingen in het eerste jaar. Dit is het grootste aantal ooit.

De school start onder code geel. Strikte veiligheidsmaatregelen zijn geldig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet iedereen op het schoolterrein regelmatig de handen wassen/ontsmetten en is het dragen van een mondmasker verplicht.

Over de beide campussen wordt binnen de modernisering van het secundair onderwijs het tweede jaar uitgebouwd. Naast de basisvorming kiezen leerlingen één of twee basisopties en een keuzepakket.

Nieuwe duale studierichtingen gaan van start : 7de specialisatiejaar zorgkundige-duaal, 7de specialisatiejaar elektrotechnicus.

Het pastoraal jaarthema luidt : ‘Yes, O my God’!

De ouderraad verwelkomt de nieuwe voorzitter Wim Dewulf.

Op 28 september worden de personeelsleden in de bloemen geplaatst die in het voorbije schooljaar ouder of grootouder geworden zijn.

Op regelmatige tijdstippen moeten leerlingen en/of personeelsleden die besmet zijn 5 tot 10 dagen in quarantaine.

Oktober 2020

Het 5de jaar Sociale en technische wetenschappen ontvangt van de stad Diksmuide een cheque twv €1500 voor haar zwerfvuilactie ‘Mooimakers’.

November 2020

Na de herfstvakantie wordt code oranje ingevoerd. De leerlingen van de eerste graad komen voltijds naar school. De leerlingen van de tweede en de derde graad volgen minimaal 50% afstandsonderwijs.

De plannen voor het masterplan van ‘De school voor de toekomst’ krijgen meer en meer vorm. Binnen de verschillende geledingen (schoolbestuur, personeel, ouderraad, schoolraad, leerlingenraad) worden de plannen toegelicht.

December 2020

De werkgroep pastoraal organiseert nav de Warmste week en nav Welzijnszorg de actie ‘De winkelkar’. Droge etenswaren, verzorgingsartikelen, speelgoed… worden geschonken aan de ouders die het financieel moeilijk hebben.

Op de speelplaats wordt vlaggenmastkerstboom geplaatst met 1500 lichtjes.

De klassenraden en het oudercontact verlopen digitaal.

Er wordt een minibus gekocht die dienst doet voor beide campussen van ’t Saam.

Januari 2021

Johan Lannoye, leerkracht wetenschappen, gaat met pensioen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden de lokalen sterk geventileerd. Als nieuwjaarsgeschenk krijgen de leerlingen en de personeelsleden een fleece dekentje zodat ze het warm kunnen houden.