Inschrijven

Er kan op school ingeschreven worden. Het secretariaat is iederer werkdag open van 8.30 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u., uitgezonderd op woensdagnamiddag en tijdens de administratieve sluiting van 11 juli tot en met 15 augustus.

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN
  • Getuigschrift van basisonderwijs of studiebewijs van vorig schooljaar.
  • Identiteitskaart of uittreksel uit de geboorteakte (niet op zegel).
  • Baso-fiche.